(061)7942440
mahad.nuraisyah@gmail.com
Tanjung Morawa, Deli Serdang

G u r u

Berikut adalah data guru-guru kami dibidang Hafalan (Tahfizh), Fashoha, Tajwid, mujawwad serta Tafsir.

#
Kepala Sekolah, Tasmi dan Fashoha
#
Wakil Kepala Sekolah, Tasmi dan Tafsir
#
Mujawwad
#
Tasmi dan Tajwid